Monday, July 31, 2006

Beach wolley - Rantalentopalloa


at Nallikari beach. Players don’t seem so enthusiastic but it was already 9:15 PM so they must be tired.
At this week Kim is having Nordic Week at Seatle, so I try to think some themes wich are related to other Nordic Countries here in Oulu. Nallikari is a popular place to people from Northern Sweden spend their holiday, sometimes at the beach you hear more Swedish than Finnish ;-)

Nallikarin uimarannalla. Pelaajat eivät näytä kovin innostuneilta mutta kello olikin yli 9 illalla eli taisi väsy jo painaa käpälää.Tällä viikolla Kimillä on Seatlessa pohjoismainen viikko joten minä yritän puolestani keksiä aiheita jotka Oulussa jotenkin liittyvät muihin pohjoismaihin. Nallikari on pohjois-ruotsalaisten lomailijoiden suosiossa, joskus rannalla kuulee enemmän ruotsin kieltä kuin suomea ;-)

Sunday, July 30, 2006

Graffiti Sunday - Grafittisunnuntai 1


I have copied this graffiti Sunday idea from Sebastian Nebel from Trier. He has already 23rd graffiti Sunday, this is my first. I wasn't so impressed of graffiti itself but place is quite funny and the light is beautiful.

Olen varastanut tämän idean graffittisunnuntaista Sebastian Nebeliltä Trieristä;. Hänellä on jo 23. grafitti sunnuntai, tämä on minun ensimmäiseni. En ollut niinkään vaikuttunut näistä grafiteista sinänsä mutta paikka on aika hauska ja valo on kaunis.

Saturday, July 29, 2006

Thursday, July 27, 2006

Drinks - Drinkit

Yesterday after a good meal (I forgot to take a photo of my dish even intended!) we went to have good drinks. While shooting our colourful classes this guy put his head on bar, hopefully he doesn't mind to be in my blog.

Eilen hyvän aterian jälkeen (jonka unohdin kuvata!) menimme juomaan hyvät drinkit. Juuri kun olin kuvaamassa värikkäitä lasejamme tämä kaveri pisti päänsä baaritiskille. Toivottavasti häntä ei haittaa olla blogissani.

Wednesday, July 26, 2006

Water tower and pine - Vesitorni ja mänty


*sigh* today, when finally was time to go and take this daily photo I hadn't a single idea what to shoot, my head was just empty and I felt that I even don't see anything if I go just wandering around. So I took map of Oulu and cast the place to go. So here is the water tower of Puolivälinkangas (= midpoint heath), completed at 1969. And a pine and a little cloudlet and my dear evening sun too ;-)

*huokaus* kun tänään oli lopulta aika lähteä kuvaamaan päivän kuva, oli pää kerrassaan tyhjä ideoista, kaikenlisäksi tuntui siltä etten edes näe mitään jos lähden umpimähkään vaeltelemaan. Otin siis Oulun kartan ja arvoin kuvauskohteen. Tässä se on, Puolivälinkankaan vesitorni, valmistunut vuonna 1969. Ja mänty ja pieni pilvenhattara ja kaikenlisäksi rakas iltaaurinko ;-)

Tuesday, July 25, 2006

Julia and Romeo


Yes, pyramids of Oulu are called Julia and Romeo, they are part of botanical garden of University of Oulu.
Inspiration to take this photo I got from Sydney.

Kyllä, Oulun pyramidit ovat Julia ja Romeo, ne ovat osa Oulun yliopiston kasvitieteellistä puutarhaa.
Inspiraation tähän kuvaan sain Sydneystä.

Monday, July 24, 2006

PotnapekkaSummer-train Potnapekka (really don't know how to translate ;-) is about to leave to the next tour for fun of children and tourists.

PS. Timo kindly helped with the translation problem: Potnapekka means a certain stonefly (hankikorri in Finnish, Taeniopteryx nebulosa in latin) species that arises early in the spring from river (Oulujoki). The word is specific to Oulu dialect. This train-bus does not resemble the insect at all, though :)

Kesäjuna Potnapekka lähdössä seuraavalle kierrokselle lasten ja turistien riemuksi.

Sunday, July 23, 2006

Cloudberries - Hilloja


Rubus chamaemorus
These I was picking and shooting yesterday at the swamp.

More berries in Tungelsta and Sharon (thanks for the hint Kim)

Hillasuolla siis ramusin eilen kamera kaulassa.

Lisää marjoja Tungelsta ja Sharon (kiitos vinkistä Kim)

Saturday, July 22, 2006

Welcome - Tervetuloa


The Garlic festival continues with kids saturday and this cheerful chef wishes all welcome to tasting.

Valkosipuliyöt jatkuvat lasten lauantailla ja tämä iloinen kokki toivottaa kaikki tervetulleeksi maistelemaan.

Friday, July 21, 2006

Garlic festival - Valkosipuliyöt

Yesterday started three days and nights long garlic festival at Oulu market place. Critical voices blame it’s to be only another reason to drink too much but anyway garlic nights are one of the most famous summer events in Oulu, and there is a lot of all kind of food on offer, flavoured with garlic naturally ;-)
More information about the festival from organizers web page.

Eilen alkoivat kolme päivää ja yötä kestävät Oulun valkosipuliyöt torilla. Kriittiset äänet moittivat tapahtuman olevan vain taas yksi syy juoda liikaa mutta jokatapauksessa vlkosipuliyöt ovat yksi suosituimmista kesätapahtumista Oulussa ja tarjolla on paljon kaikenlaista syötävää, luonnollisesti valkosipulilla maustettuna ;-)
Lisää tietoa järjestäjän sivuilta.

Thursday, July 20, 2006

Kauppurienkatu at 8:30 PM - Kauppurienkadulla


The reason why other streets are so empty after shops have closed is that people like to spend evening time at sunny pedestrian streets and market place.

Syy siihen miksi muualla keskustassa on niin hiljaista kesäiltaisin on siinä että ihmiset viihtyvät aurinkoisella kävelykadulla ja torilla.

Tuesday, July 18, 2006

+ 25 C°


At Nallikari beach yesterday

Nallikarin uimarannalla eilen

Saturday, July 15, 2006

Red car - Punainen auto


From the tower of cafe Tähtitorni (=star tower = observatory)

Kahvila Tähtitornin huipulta.

Friday, July 14, 2006

Swings - Keinut


Well, there is in this weekend city festival Rotuaaripiknik at downtown but I have other kind of fun this time.

Jees, kaupunkifestvaali Rotuaari piknik on meneillään keskustassa mutta minulla on vähän toisenlaiset huvit tällä kertaa.

Thursday, July 13, 2006

Night sky - Yötaivas


My plan was to post a photo about joy of playground, but two little children* are sleeping (finally) in the room where those photos are, so here again this familiar view but the clouds are new anyway ;-)

*nephew and niece are having holiday at auntie piu

Aiheeni tälle päivälle oli leikkikentän ilot mutta kaksi pientä iippoa* nukkuu (lopultakin) huoneessa jossa kuvat ovat, joten tässä taas tämä tuttu maisema mutta pilvet ovat jokatapauksessa uusia ;-)

*veljenlapset ovat lomalla tätilässä

Fishers - Kalastajat

Tuesday, July 11, 2006

100 km/h


Arriving to Oulu from south. (Photo is taken while riding a motorbike ;-)

Ouluun etelästä käsin. (Kuvattu moottoripyörää ajaessa ;-)

Monday, July 10, 2006

Mustasalmi (=black inlet)


It has been way too hot to go downtown so I continue water theme.

On ollut aivan liian kuumaa lähteä kaupungille joten jatkan vesiteemaa.

Sunday, July 09, 2006

Evening sun - Ilta-aurinko


Another photo taken during evening row. Tuira district and anglers.

Toinenkin kuva souturetkeltä. Tuiran kaupunginosa ja onkimiehiä.

Friday, July 07, 2006

Villa HannalaThis wooden villa was built in 1857 to be a summerhouse for commercial counsellor and ship-owner J.W. Snellman and his family. Now it's under renovation. After finished, there is going to be a cafe and schooling and meeting facilities. (and hopefully a little bar too ;-) because this house is just in neighbourhood)

Tämä puuhuvila rakennettin 1857 kesäpaikaksi kauppaneuvos ja laivanvarustaja J.W. Snelmannille ja hänen perheelleen. Nyt sitä remontoidaan ja saneerataan. Valmistumisen jälkeen siinä tullee olemaan kahvila sekä koulutus ja kokoustiloja. (ja toivottavasti vaikka pieni baari ;-) koska talo on aivan naapurissamme)

Thursday, July 06, 2006

Roses for Eino - Ruusuja Einolle


6th of July is day of poem, summer and our national poet Eino Leino (1878 – 1926)

6. heinäkuuta on runon, suven ja kansallisrunoilijamme Eino Leinon (1878 – 1926) päivä.

Wednesday, July 05, 2006

Little waves - Pieniä aaltoja


For some reason I like this simple photo a lot, maybe because it has been so dry and hot so long.

Jostain syystä pidän paljon tästä yksinkertaisesta kuvasta, ehkäpä siksi kun on ollut niin kuivaa ja kuumaa jo kovin pitkään.

Tuesday, July 04, 2006

Bridge - SiltaAnd some people having their head in the clouds ;-)

Ja ihmisiä pää pilvissä ;-)

Monday, July 03, 2006

On waters again - Vesillä taas
Yesterday was another sunny and hot day but luckily we were invited to a sailing trip. Thank you for great sail Mervi and Jarkko!

Eilen oli taas aurinkoinen ja kuuma päivä. Onneksi meidät oli kutsuttu purjehdusretkelle. Kiitokset Merville ja Jarkolle hienosta reissusta!

Sunday, July 02, 2006

A toast to the sun, the sea and the summer - Malja auringolle, merelle ja kesälle

We rowed yesterday our new, old, borrowed and blue boat from Rajahauta boat harbour to it's new home Hietasaari and solemnised the occasion with some cava (a sparkling wine from Spain). Because of hard wind the 7 km trip took about 3.5 hours and gave us a few blisters too.

Soudimme eilen uuden, vanhan, lainatun ja sinisen veneemme Rajahaudan venesatamasta sen uuteen kotiin Hietasaareen ja juhlistimme tapausta cavalla (espanjalainen kuohuviini). Kovan tuulen vuoksi 7 km matka kesti noin 3.5 tuntia ja toi muutaman rakon.

Saturday, July 01, 2006

DP theme day: local supermarkets - DP teemapäivä: paikallinen marketti


This is a typical Finish middle size market outside and inside.

Tämä on aika tyypillinen suomalainen marketti ulkoa ja sisältä.

25 DPs are linking into this theme today; select a number to find another market somewhere around the world.
1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24 -25 -
25 DP blogia osallistuu päivän teemaan, valitse numero nähdäksesi seuraavan marketin jossain päin maailmaa.