Tuesday, October 31, 2006

EdenHotel spa Eden is located opposite the sunset view I posted day before. yesterday.

Kylpylähotelli Eden sijaitsee vastapäätä auringonlaskumaisemaa jonka postasin toissapäivänä.

Monday, October 30, 2006

Fog at the Straits of Toppila - Sumua Toppilansalmessa


After being clear and bright whole day, the fog suddenly dimmed landscape at afternoon.
Koko päivän on ollut kirkasta ja aurinkoista mutta iltapäivällä sumu himmensi aivan yhtäkkiä maiseman .

Sunday, October 29, 2006

Sunset - Auringonlasku


Because of chancing back to normal time sunset was today already at 4:07 PM. Location is Nallikari beach at Hietasaari.

Koska tänään palattiin takaisin normaaliaikaan auringonlasku oli jo klo 16.07. Paikka on Nallikarin uimaranta Hietasaaressa.

Saturday, October 28, 2006

Winter is here! - Talvi tuli!


Autumn storm Simo brought 15 cm of snow. During the night wind was 20 m/s but luckily in Oulu nothing serious happened. Saturday was real winter day with the white snow and blue sky, Temperature was around zero. This photo is taken from a car window at the crossroad of Haukiputaantie and Koskelantie while waiting in traffic lights.

Syysmyrsky Simo toi 15 cm lunta. Yön aikana tuuli oli 20 m/s mutta onneksi mitään vakavampaa ei tapahtunut Oulussa. Lauantai olikin oikea talvipäivä, valkoista lunta ja sininen taivas, lämpötila pyöri nollan seudussa. Tämä on kuvattu auton ikkunasta Haukiputaantien ja Koskelantien risteyksessä valojen vaihtumista odotellessa.

Friday, October 27, 2006

More snow - Lisää lunta


It started snowing already at 10 AM and it still is, with hard wind.

Lunta alkoi tulla jo kymmenen aikaan aamulla ja yhä sataa ja tuulee koko ajan kovempaa.

Thursday, October 26, 2006

An other... - Vielä yksi...


Yes, an other mountain ash tree ;-) but I couldn't help they are so amazing, specially today when sun was shining. Hopefully I have tomorrow more interesting photo, we are going to have an autumn storm in Finland!
Jees, vielä yksi pihlajakuva ;-) mutta kun ne ovat niin hienoja, varsinkin tänään kun aurinko paistoi. Toivottavasti huomenna on jännittävämpi kuva, on luvattu syysmyrsky!


Wednesday, October 25, 2006

Lyötty Park - Lyötynpuisto


Mountain ashes are full of berries in this autumn. Little birds are surely happy to have a lot of food.

Pihlajat ovat täynnä marjoja tänä syksynä. Pikkulinnuille riittää syötävää.

Tuesday, October 24, 2006

Sunday, October 22, 2006

No more golden yellow leaves - Ei enää kullan keltaisia lehtiä

This kind of weather today, not so cold though. Temperature has been around zero.
Tämmöinen keli tänään, ei kummin kovin kylmä. Lämpötila on ollut nollan seutuvilla.

Saturday, October 21, 2006

Lights of the city - Kaupungin valot


A view from bridge between downtown and Pikisaari.

Maisema sillalta keskustasta ja Pikisaareen.

Friday, October 20, 2006

In memoriam


Today in Oulu we had a demonstration on behalf of freedom of speech and for the memory of Anna Politkovskaja

Oulussa oli tänään mielenilmauskulkue sananvapauden puolesta ja Anna Politkovskajan muistoksi.

Thursday, October 19, 2006

HRR...


On this morning we had 5 degrees below zero and a thin layer of snow.
Aamulla oli 5 astetta pakkasta ja hieman luntakin maassa.

Wednesday, October 18, 2006

Hrr...


Today has been first really cold day on this autumn, only +3 C and windy and now it's raining too.
Tänään on ollut syksyn ensimmäinen oikeasti kylmä päivä, vain +3 C, tuulee ja nyt jo sataakin.

Tuesday, October 17, 2006

Dammisaari


Within falling leaves landscape change dramatically. See this same place at May by clicking Dammisaasaari label bellow.
Putoavien lehtien myötä maisema muuttuu dramaattisesti. Saman paikan toukokuussa näet klikkaamalla Dammisaari labeliä (etikettiä?) tuossa alapuolella.

Monday, October 16, 2006

Koskitie 25 a


If someone knows who, when and - maybe even why - did these Egyptian style paintings, please be kind and tell us too. It would be so nice to know.
Jos joku tietää kuka, milloin - ja ehkä jopa miksi - teki nämä egyptiläistyyliset maalaukset, niin kertoisitko ystävällisesti meille muillekin. Olis niin kiva tietää.

Saturday, October 14, 2006

Friday, October 13, 2006

Yellow days - Keltaiset päivät


Department store Stockmann arrange twice a year so called crazy days. It's kind of shopping fiesta lasting from Wednesday to Saturday. (well, I bought only a new espresso maker, some wine glasses, candles and lot of food ;-)


Stockmann järjestää kahdesti vuodessa niinkutsutut hullut päivät, shoppailun juhlaa keskiviikosta lauantaihin. (no minä ostin vain uuden espressopannun, viinilaseja, kynttilöitä ja paljon ruokaa ;-)

Thursday, October 12, 2006

Tuesday, October 10, 2006

Pedestrian street Rotuaari


Today's head title supposed to be "Under the chrystal lamps" but as you can see there is no such thing in this picture *deep sigh* and the reason is bad battery in my handback camera.
This photo is from last saturday and it's taken with lovely fisheye lens Peleng.

Tämän päivän otsikon piti olla "Kristallilamppujen alla" mutta niinkuin näkyy ei kuvassa ole mitään sen tapaistakaan *syvä huokaus* ja syy on huono akku käsilaukkukamerassa.
Tämä kuva on viime lauantailta ja se on kuvattu ihanalla Peleng kalansilmä objektiivilla.

Sunday, October 08, 2006

Maple in Park of Vaara - Vaahtera Vaaranpuistossa


Park of Vaara is a little park in downtown, corner of Saaristonkatu and Isokatu.

Vaaranpuisto on pieni puistikko keskustassa, Saaristonkadun ja Isokadun kulmauksessa.

Saturday, October 07, 2006

Backyard of the city 2 - Kaupungin takapiha 2
The view over the railway yard from pedestrian bridge of Kiskopolku (=railpathway) . A lot of information about the bridge >>

Näkymä yli ratapihan, kuvattu Kiskopolun kevyen liikenteen sillalta. Runsaasti tietoa sillasta >>

Friday, October 06, 2006

Scentless mayweed - Saunakukka

(Tripleurospermum inodorum)

With these late autumn flowers, which I just photo shoot on my way home, I like to wish a nice weekend for you all! This flower is very good in this purpose because it is sauna flower in Finnish and sauna is so important part of spending Finnish weekend.

Näiden saunakukkien myötä, jotka juuri äsken kuvasin kotimatkalla, toivotan kaikille leppoisaa viikonloppua! Saunakukka on tarkoitukseen erityisen sopiva, sauna kun on suomalaisille niin tärkeä osa viikonlopun viettoa.

Thursday, October 05, 2006

Swan bridge - Joutsensilta

Longest land bridge in Finland, built in years 1995-1996. Goes over 29 rails. Total lenght 560 meters + ramp bridge 132 meters, width 14,5 meters, wide of the deck 9.544 m2.
A view from bridge.


Suomen pisin maasilta, rakennettu vuosina 1995-1996. Ylittää 29 raidetta leveän rautatien. Kokonaispituus 560 metriä + ramppisilta 132 metriä, hyötyleveys 14.5 metriä, kannen ala 9.544 m2.
Maisema sillalta.

Tuesday, October 03, 2006

Villa Hannala


It's not ready yet... previous photo and some information too.

Ei se vielä oo valmis... aikaisempi kuva ja hieman informaatiota

Monday, October 02, 2006

Traffic jam - Ruuhka


Otherwise what you could conclude on the grounds of this blog ;-) we do have cars in Oulu, we even do have traffic jams. Today just after 4 PM it took almost half an hour to drive trough downtown; usually it takes only 5-10 minutes.

Toisin kuin blogini perusteella voisi päätellä, meillä Oulussa on autoja ;-) täällä on jopa liikenneruuhkia. Tänään heti neljän jälkeen keskustan läpi ajamiseen kului melkein puolituntia kun siihen yleensä menee 5-10 min.

Sunday, October 01, 2006

Taxi - Taksi


It's CDP theme day and the theme is taxi. This photo is at downtown of Oulu, park of Otto Karhi's taxi station. Finnish taxis are reliable, drivers professionals and vehicles in good condition. A 5-kilometre trip costs about 10,30 euros, and a 10 km trip about 16,10 euros.

On CDP teemapäivä ja päivan teema on taksi. Kuva on Otto Karhin puiston taksiasema Oulun keskustasta.

To see taxis around the world just follow links bellow:
Nähdäksesi takseja ympäri maailman seuraa allaolevia linkkejä:

1 (Porto ) -2 (Albuquerque ) -3 (London ) -4 (Seattle, WA (USA) [Kim] ) -5 (Edinburgh ) -6 (Stayton, OR ) -7 (Greenville, SC ) -8 (Budapest ) -9 (Antigua Guatemala ) -10 (Alexandria, VA ) -11 (Manila ) -12 (Twin Cities ) -13 (Szentes ) -14 (Paris ) -15 (Portsmouth ) -16 (Ryde ) -17 (Sydney ) -18 (Oulu ) -19 (Singapore [keropok] ) -20 (Santiago ) -21 (Melbourne, Aust ) -22 (Dubai UAE ) -23 (Bandung (Indonesia) ) -24 (Copenhagen ) -25 (Sequim ) -26 (Singapore ) -27 (Tenerife ) -28 (Sharon, CT ) -29 (Tuzla, B&H ) -30 (Jakarta (Indonesia) ) -31 (Rotterdam ) -32 (Brussels ) -33 (Stavanger (Norway) ) -34 (Aliso Viejo, CA ) -35 (Oshawa, ON, Canada ) -36 (Vantaa, Finland ) -37 (Trier (Germany)) -38 (Newcastle upon Tyne ) -39 (Hong Kong ) -40 (Shang Hai ) -41 (Brussels ) -42 (San Diego, CA (USA) ) -43 (Sydney (Nathalie)) -44 (St Paul (USA)) -45 (Delta, USA) -46 (Trujillo, Peru)