Sunday, December 31, 2006

Ice - Jäätä


Hard wind has piled up ice on shore of Nallikari.
Kova tuuli on kasannut jäätä Nallikarin rantaan.

Saturday, December 30, 2006

Snowfall - Lumisade


At Saturday it seemed that maybe white turn of the year is still possible.
Lauantaina näytti jo siltä että valkoinen vuodenvaihde olisi mahdollinen

Friday, December 29, 2006

Sunday, December 24, 2006

Christmas trees for sale - Joulukuusikauppias


Almost at last minutes I decided not to spend Christmas without a Christmas tree. I went to the market place and nice young man sold me this most beautiful tree.


Viimehetkellä huomasin etten kumminkaan osaa viettää joulua ilman joulukuusta. Kurvasin torille ja mukava nuori mies myi minulle tämän aivan kerrassaan kauniin joulupuun.

Saturday, December 23, 2006

No snow - Ei lunta


Under the Christmas one of the most popular subject of talking was that is it going to be any snow at all. Last time when Oulu had so called black Christmas was 1972.


Joulun alla yksi suosituimmista päivittelyn aiheista oli lumettomuus. Viimeksi Oulussa on ollut musta joulu vuonna 1972.

Friday, December 22, 2006

Winter solstice - talvipäivänseisaus


At shortest day of the year sun rised in Oulu at 10:29 AM and went down at 2:04 PM so the day was 3 hours and 35 minutes long (or short ;-)


Vuoden lyhyimpänä päivänä aurinko nousi Oulussa 10.29 ja laski 14.04, joten päivä oli 3 tuntia ja 35 minuuttia pitkä (tai lyhyt ;-)

Wednesday, December 20, 2006

Peaceful view - Rauhallinen maisema


for all of you who suffer stress and rush because of work or maybe Chistmas ;-) I'm afrait that I am badly repetitive but I'v been so busy with works that I have had no time at all for any kind of Chistmas rush.


kaikille teille jotka kärsitte kiireestä ja stressistä työn tai ehkäpä joulun takia ;-) taida jo pahasti toistaa itseäni mutta töiden kanssa on ollut sen verran hoppu etten ole ehtinyt yhtään huolehtimaan joulusta.

Tuesday, December 19, 2006

Northern lights - Revontulet


At last night sky was clear with some northern lights after midnight. But there is so much artificial light at residential areas, that it makes hard to see or photo shoot stars or northern lights middle of them, should go somewhere in real darkness but it was too late and cold ;-).


Viimeyönä oli tähtikirkas taivas ja puolen yön jälkeen jonkin verran revontulia. Asutusalueilla vain on niin kirkkaat valot että tähtien ja revontulien näkyminen tai kuvaaminen on aika vaikeaa. Pitäisi lähteä jonnekkin missä on oikeasti pimeää, mutta oli liian myöhä ja kylmä.

Monday, December 18, 2006

Toppila


Here used to be sulphite cellulose mill area but in these days it's settled area. This building was renovated for students apartments at early 90's.


Toppilassa oli ennen sulfiittiselluloosatehdas mutta nykyään paikka on asuntoaluetta. Tämä rakennus korjattiin 90-luvun alussa opiskelijasunnoiksi.

Sunday, December 17, 2006

Christmas lights - Jouluvalot


Behind this window live someone who loves Christmas and electronics ;-) pity it was too dark to shoot a video, all the lights were blinking and changing colours.

Tämän ikkunan takana asuu elektroniikkaa harrastava jouluihminen ;-) sääli että oli liian pimeää kuvata videopätkä, kaikki valot vilkkuivat ja vaihtoivat väriä.

Saturday, December 16, 2006

Roil - Kuohu


*phew* what a week! After having a stomach disease at Monday and Tuesday I was so behind with my works that I hadn't time (or energy) to shoot or make my daily posting.
So latest three photos are shooted today and have same theme, a flood drainage at Oulu's water-power station. It has been so rainy so long that they have to do extra draining to avoid the flood at upper reaches. Attractive to observe.

Jestas mikä viikko! Oltuani tiistain ja keskiviikon mahataudissa olin niin pahasti jäljessä töideni kanssa ettei ollut aikaa (eikä energiaa) kuvata eikä päivittää.
Niinpä viimeiset kolme kuvaa on kuvattu tänään aiheenaan Oulun vesivoimalan tulvajuoksutus. On ollut niin sateista niin pitkään, että tulvien välttämiseksi on tehtävä ohijuoksutusta. Komeaa katseltavaa.

Saturday, December 09, 2006

Rehearsal - Harjoitukset


Tomorrow at Sunday Northern Flamenco has a dance and music show La Luna - Kuutar at Nuku centre big hall, at 4 and 6 PM. Welcome!
Huomenna sunnuntaina on Pohjoisen flamencon oppilasnäytös La Luna - Kuutar Nukulla klo 16 ja 18. Tervetuloa!

Friday, December 08, 2006

That not the truth will be forgotten - Jotta totuus ei unohtuisi


;-)
A different kind of Oulu, actually we have much more this different than for example something like Pikisaari. Crossing of Sepänkatu and Torikatu
Toisenlaista Oulua, itseasiassa tätä toisenlaista meillä on paljon enemmän kuin esimerkiksi Pikisaaren tapaista. Sepänkadun js Torikadun risteys.

Thursday, December 07, 2006

Blue houses - Sinisiä taloja


in Pikisaari. Only a thin layer of snow and the landscape appears much more lighter.

Pikisaaressa. Vain ohut kerros lunta ja maisema näyttää paljon valoisammalta.

Wednesday, December 06, 2006

Independence day - Itsenäisyyspäivä


6Th of December is Finland's independence day. A common holiday witch Finns celebrates peacefully and respectfully. As a freelancer I was free to work the whole day (I don't complain, it was quite nice work to do) so there is no photo of public festival organised by the city of Oulu or visit to the cenotaph, maybe next year when it's 90 anniversary of the independence. Anyway I lighted up two candles on the windowsill as is the way.Free- ja pätkätyöläisenä olin vapaa tekemään töitä koko itsenäisyyspäivän (en valita, oli ihan kiva homma) siispä minulla ei ole näyttää kuvaa kaupungin järjestämästä kansanjuhlasta tai käynnistä sankarivainajien muistomerkillä, ehkä sitten ensivuonna kun on itsenäisyyden 90 vuotisjuhla. Jokatapauksessa sytytin kaksi kynttilää työhuoneen ikkunalaudalle.

Tuesday, December 05, 2006

Retreat into summer memories- Pako kesämuistoihin


One Christmas song which start's like this: "Well, has it turned out be a summer in the middle of winter..." is the reason for this photo ;-) Do I have to tell that there has been another gray, dark and wet day. So these roses and so blue summer sky is for all northern people who have again to manage through this darkness.


Aasinsilta tähän kuvaan on joululaulu "No onkos tullut kesä nyt talven keskelle..." ;-) Tarvitseeko edes mainita että on ollut jälleen yksi harmaa, pimeä ja märkä päivä. Niinpä nämä ruusut ja ah, niin kesän sininen taivas ovat kaikille pohjoisen ihmisille joiden on taas selvittävä tämän pimeyden läpi.

Monday, December 04, 2006

Winter fishing - Talviongella


Even all the ice has melted from Oulu river delta fishing continues. Quite unbelieveble that this was the situation only some weeks ago


Vaikka kaikki jää on sulanut Oulujokisuistosta onginta jatkuu veneistä käsin. Aika uskomatonta että vain muutama viikkositten tilanne oli tällainen.

Sunday, December 03, 2006

Dark times - Pimeitä aikoja


In Oulu sun riced today at 9:54 AM and set at 2:21 PM, so in our latitudes light time per day at this time of year is about 4 hours. Except when it is cloudy and we have 3 hours dim between morning darkness and afternoon darkness. Today was again one of those dim days and I wasn't mood to go out with camera, so this photo is from last Tuesday when sun was shining at least few moments.

Aurinko nousi tänään Oulussa 9.54 ja laski 14.21. Näillä leveysasteilla valoisa aika on tähän iakaan vuodesta noin neljä tuntia, paitsi pilvisellä säällä kun on kolmisen tuntia hämärää aamupimeyden ja iltapäiväpimeyden välissä. Tänään olin jälleen yksi noista hämäristä päivistä eikä kuvaaminen oikein innostanut niinpä päivän kuva on viimei tiistailta kun aurinko paistoi edes hetkisen.

Saturday, December 02, 2006

Apologies - Pahoittelut
specially to all regular visitors that my posting has been even more irregularly than usually. I have been quite busy with all works and making website and all printed matter for this event (sorry, site is only in Finnish for the present). I try to get my routines on track again.
erityisesti kaikille vakituisille kävijoille kun päivitykset ovat olleet viimeaikoina vielä tavallistakin epäsäännöllisempiä. On ollut aikamoista kiirettä töiden ja tämän tapahtuman weppisivujen ja painotuotteiden kanssa. Yritän saada taas rutiinit raiteilleen.

Friday, December 01, 2006

Christmas lights - Jouluvalot


A controversial Christmas lights of Rotuaari. For some people Rotuaari's Christmas decoration is way too modest, dim, ugly, even shameful, whereas others think these stars are moody and beautiful (based on letters to the editor column in our newspaper Kaleva). In my humble opinion the stars are okay but streetlights beneath them are the problem.


Kiistanalaiset Rotuaarin jouluvalot. Joidenkin mielestä Rotuaarin joulukoristelu on aivan liian vaatimatonta, himmeää, rumaa jopa häpeällistä, kun taas toiset tykkäävät että tähdet ovat oikein tunnelmalliset ja kauniit(perustuu Kalevan yleisönosasto kirjoituksiin). Minun vaatimaton mielipiteeni on, että tähdet ovat ihan hyvät, mutta katuvalot niiden alapuolella ovat se varsinainen ongelma.