Monday, December 18, 2006

Toppila


Here used to be sulphite cellulose mill area but in these days it's settled area. This building was renovated for students apartments at early 90's.


Toppilassa oli ennen sulfiittiselluloosatehdas mutta nykyään paikka on asuntoaluetta. Tämä rakennus korjattiin 90-luvun alussa opiskelijasunnoiksi.

No comments:

Post a Comment