Friday, June 30, 2006

House fair area - Asuntomessualue


We had in Oulu a house fair at last summer. 28 detached houses, 3 rental row houses, 8 semi-detached houses, 1 row house, 1 small block of flats and 4 block of flats were built in former harbour area and wasteland.
See the panoramic wiev of the area here.


Oulussa oli asuntomessut viime kesänä. 28 omakotitaloa, 3 vuokrarivitaloa, 8 paritaloa, 1 rivitalo ja 1 pienkerrostalo rantakorttelissa sekä 4 kerrostaloa rakennettiin entiselle satamaalueelle ja joutomaalle.
Katso panoraama alueesta täältä.

Thursday, June 29, 2006

Fulfilled wish - Täytetty toivomus


Anonymous said: Please, please, please. Could you take one picture in Toppila where all old wooden houses are in a nice order and well maintened. You know, there behind Ykän pubi. And please, tell Regards to Ykä from India.
Thank You :-)

Anonyymi kommentti: Voisitko ottaa kuvan Toppilasta missä kaikki vanhat puutalot ovat hyvässä järjestyyksessä ja hoidettuja. Tiedäthän, siellä Ykän pubin takana. Ja kerro Ykälle terveisiä Intiasta. Kiitos :-)

Wednesday, June 28, 2006

Tower block - TornitaloInhabitation theme continues with this tower block just at downtown and beside park.

Asuintaloteema jatkuu, tornitalo aivan keskustassa ja puiston vieressä.

Tuesday, June 27, 2006

Wooden house idyl - Puutaloidylli


And no, I haven't been at countryside ;-) but a few goats would be nice in the photo anyway. These houses are not far from downtown, only some 500 m, just walk over the bridge and you are by the City Library and the Theatre. In houses there are rental* apartments of the City of Oulu. Some of them are atelier apartments for artists and the rest are homes of ordinary (?) people.
*still are, but first suggestions to sell them to private market are made and inhabitants have started to fight on behalf of their homes.

Ei, en ole ollut maaseudulla ;-) vaikka pari vuohta kyllä piristäisi kuvaa entisestään. Nämä talot eivät ole kovin kaukana keskustasta, vain n. 500 m, kävely sillan yli ja olet kirjaston ja teatterin luona. Taloissa on kaupungin vuokra-asuntoja*. Osa on kunnostettu ateljeeasunnoiksi taiteilijoille ja osassa asuu tavallisia (?) ihmisiä.
*toistaiseksi, ensimäiset ehdotukset asuntojen myymisestä yksityisille markkinoille on jo tehty, ja asukkaat ovat aloittaneet taistelun kotiensa puolesta.

Monday, June 26, 2006

Block of flats - KerrostaloTheme of the week is inhabitation. I start with this original suburb building from 70's. Most of people consider these are just ugly but I actually like this one.

ps. this building and six almost alike, and several smaller block of flats, is located at Rajakylä (Bordervillage), a suburb 7 km from the centre of Oulu.

Viikon teema on asuminen. Aloitan aidolla 70-luvun lähiörakennuksella. Suurin osa ihmisistä pitää näitä rumina mutta minä itseasiassa pidän tästä talosta.

jk. tämä ja 6 melkein samanlaista sekä useita pienempiä kerrostaloja, sijaitsevat Rajakylässä joka on lähiö noin 7 km keskustasta.

Sunday, June 25, 2006

Saturday, June 24, 2006

Midsummer hop - Juhannustanssit


I made a bike tour to see what kind is Midsummer at downtown in these days and there was a litte Midsummer event at market place for the city-people.

Tein pyöräretken katsomaan miltä kaupunkijuhannus näyttää nykyään ja torilta löytyi juhannustapahtuma kaupunkiin jääneille.

Friday, June 23, 2006

Ihanaista juhannusta!

Lemmikki - Forget-me-not (Myosotis)

Midsummer celebration (Juhannus)started in Finland today. It's a common holiday, shops were closed at 1:00 pm, and most of the Finns have gone to their (or brother in law's) summer cottages with rest of the family. In agenda is usually sauna, food, drinks and bonfire but as well weddings, summer theatre, boating or big music festivals.

Thursday, June 22, 2006

Waterside of the marketplace 3 - Torinrannassa 3There are many ways to spend the evening at a summer city.

Erilaisia illanviettotapoja kesäkaupungissa.

Wednesday, June 21, 2006

Summer solstice - Kesäpäivän seisaus


To celebrate the longest and lightest day of the year here in north I post this photo of four elements. Sun - the fire, sea - the water, concrete pier - the earth, and those white dots around the sun are water drops which hard wind – the air – splashed to my lens.

We don’t have the midnight sun here in Oulu but we have anyway these white nights. Sun is below the horizon only couple of hours, today it sets at 00.21 and rices again at 02.18.

If you want to learn more check http://en.wikipedia.org/wiki/Solstice and http://en.wikipedia.org/wiki/Midnight_sun


Juhliakseni vuoden pisintä ja valoisintä päivää täällä pohjoisessa postaan tämän neljän elementin kuvan. Aurinko- tuli, meri - vesi, betonilaituri - maa ja nuo valkoiset täplät auringon ymparillä ovat kovan tuulen - ilma - linsiin roiskauttamia vesipisaroita .

Oulussa ei ole keskiyön aurinkoa mutta valoisat kesäyöt meillä kumminkin on. Aurinko on horisontin alapuolella vain muutaman tunnin, tänään aurinko laskee 00.21 ja nousee taas 02.18.

Tuesday, June 20, 2006

Web tree - Seittipuu


Pest of plants bird-cherry ermine moth (Yponomeuta evonymellus) has turn all bird cherries as web trees like this, and only few weeks ago bird-cherries were blooming so beautifully.

PS. unfortunately this phenomenon is not hard at all to find in this summer. All bird-cherry trees at widespread area are attacked by the pest.

Tuhoeläin tuomenkehrääjäkoi (Yponomeuta evonymellus) on muuttanut kaikki tuomet tällaisiksi seittipuiksi, ja vain pari viikkoa sitten tuomet kukkivat niin kauniisti.

Monday, June 19, 2006

Traveling funfair - Tivoli


Traveling funfair - Suomen Tivoli - has been in Oulu since 25th of May and it's leaving today. I had time to pop in yesterday while coming home. I just took some photos because I am afraid of hights and get sick in those spinning machines. This pumpkin wheel could be the funfair machine for me if I wasn't too big to fit in :D

Tivoli tuli Ouluun 25 toukokuuta ja lähtee tänään. Ehdin eilen piipahtaa siellä pikaiseen kotimatkalla, tosin vain kuvaamassa koska pelkään korkeita paikkoja ja muissa härveleissä tulen pahoinvoivaksi. Tämä kurpitsapyörä olisi minulle passeli härveli jos vain mahtuisin sisään :D

Sunday, June 18, 2006

On waters - Vesillä


It has been a hot summer sunday and those lucky ones who has some kind of floating device has surely taken the advantage of it.

On ollut helteinen kesäsunnuntai ja ne onnekkaat joilla on jonkinlainen vesikulkuväline ovat varmaankin käyttäneet tilaisuuden hyväkseen.

Saturday, June 17, 2006

Backstage


Backstage of summer theatre at shore of the strait of Toppila.

Kesäteatterin kulisseissa Toppilansalmen rannalla.

Friday, June 16, 2006

Cat - Kissa


I noticed that I have had this blog over two months now and there is not a single photo of our cat (!) but here she is
Pixel "the Cat" Jaeppinen, 15 years old spinstercat. We rescued her at stormy autumn night from our courtyard while coming home from a party 15 years and four months ago.

Huomasin että olen pitänyt tätä blogia yli kaksi kuukautta, eikä siinä ole yhtään kuvaa kissastamme (!) mutta tässä se on
Pixel "Kissa" Jäppinen, 15 vuotias vanhapiikakatti. Pelastimme sen myrskyisänä syysyönä pihalta, tullessamme joistain juhlista kotiin 15 vuotta ja neljä kuukautta sitten.

Thursday, June 15, 2006

Patch - Palsta


Every spring a bunch of city-people find their inner farmer. Luckily city of Oulu rent us (yes, I'm one them ;-) so called potato patces. For a 12 euros you get 10 square meters land for a five months.

Joka kevät joukko kaupunkilaisia löytää sisäisen maanviljelijänsä. Onneksi Oulun kaupunki vuokraa meille (juu, olen yksi heistä ;-) niin kutsuttuja pottupalstoja. 12 eurolla saa haltuunsa 10 neliömetriä maata noin viideksi kuukaudeksi.

Wednesday, June 14, 2006

Rentukka


(Caltha palustris) marsh-marigold, kingcup, may blob, cowslip (USA)
I'd like to be out somewhere, maybe taking photos, instead of working here by my computer.
For a little comfort all of us drudges ;-) these bright flowers from waterside.

Haluaisin olla jossain ulkona kuvaamassa sensijaan että aherran tässä tietokoneella.
Pieneksi lohduksi meille kaikille raatajille rentukoita rannalta.

Tuesday, June 13, 2006

Kauppurienkatu(= hawker street*) leads to the market place and waterside. It is popular street to have a little evening walk at warm weather like yesterday we suddenly had.
* I'm not sure at all about the translation, please if you know better what "kauppuri" means tell me too.

Kauppurienkatu johtaa torille ja rantaan. Se on suosittu iltakävelypaikka, varsinkin kun on lämmintä niinkuin eilen yllättäen oli.
*En ole ollenkaan varma käännoksestä hawker=kaupustelija. Jos joku tietää mitä "kauppuri" oikeasti tarkoittaa, kertokaa minullekin, jookos.

Monday, June 12, 2006

Courtyard - Piha


A view from balcony, shot with fish-eye lens.

Näkymä parvekkeelta, kuvattu kalansilmäobjektiivilla.

Sunday, June 11, 2006

Salvo - Yhteislaukaus


JP (that handsome man with genuine Stetson on) celebrated his birthday yesterday having a courtyard party. Here is salvo of four bottles of cava. Great evening, lots of thanks for hostess and host!

JP (komea mies aito Stetson päässään) juhli eilen syntymäpäiviään järjestämällä pihajuhlat. Tässä neljän cavapullon yhteislaukaus. Suurkiitokset hauskasta illasta!

Saturday, June 10, 2006

Summer night bonfire - Nuotio kesäyössä


Again photo outside of the city of Oulu (but still in county of Oulu ;-)
I wanted to post this photo because in it is tree very important Finnish summer theme: light night, bonfire and totally calm lake. I took it at 1:37 AM.

Jälleen kuva Oulun kaupungin ulkopuolelta (mutta edelleen Oulun läänissä ;-)Halusin postata tämän kuvan koska siinä on kolme tärkeää suomalaista kesäteemaa: valoisa yö, nuotia ja peilityyni järvi. Kuva on otettu 1.37.

Friday, June 09, 2006

Reindeers on the road - Poroja tiellä


These dangerous cutes I met yesterday while driving to Taivalkoski by motorbike. I wasn't actually in Oulu anymore but in Yli-Kiiminki. Anyway, Yli-Kiiminki is going to be part of Oulu at first of January 2009.

Nämä vaaralliset söpöliinit kohtasin eilen matkalla Taivalkoskelle. Itseasissa en ollut enää Oulussa vaan Yli-Kiimingissä. No, joka tapauksessa Yli-Kiiminki tulee olemaan osa Oulua 1. tammikuuta 2009.

Thursday, June 08, 2006

Bikers Wednesday get-together - Motoristien keskiviikkotapaaminen


During the summer bikers from Oulu and near by have a meeting every Wednesday at Linnasaari. Chrome is shining and leather suits creaks ;-)
Except my white beauty (Suzuki GR650 -87) doesn't shine yet, actually last autumns insects and winter dust still frost it *blush*

Kesällä Oulun ja lähiseutujen motoristit kokoontuvat keskiviikkoisin Linnasaareen, kromi kiiltää ja nahkapuvut narisevat ;-)
Paitsi että minun valkoinen kaunottareni (Suzuki GR650 -87) ei kiillä, itseasiassa viimesyksyn hyttyset ja talven pölyt kuorruttavat sitä yhä *punastuu*

Wednesday, June 07, 2006

Sunset - Auringonlasku


For a long time a sunset photo. This is taken last nigh at 11:27 PM.

Pitkästä aikaa auringonlaskukuva. Tämä on kuvattu viime yönä klo 23.27.

Tuesday, June 06, 2006

Fountain - Suihkulähde


This fountain is in Mannerheim Park.
I don't know what is wrong with the photo but somehow it look like those stones of the fountain twist image. I tried to fix it, but it's all the same what I do, the photo doesn't turn any better. Maybe twisted picture like this is just suitable for the 6th day of the 6th Month at 6th year of the century ;-)

Mannerheimin puiston suihkulähde.
En tiedä mikä on kuvassa vialla mutta näyttää kuin suihkulähteen kivet vääntaisivät sen. Yritin korjata, mutta aivan sama mitä teen, kuva ei muutu yhtään paremmaksi.
Ehkäpä vääntynyt kuva on juuri sopiva kuudennen kuukauden kuudenneksi päiväksi vuosisadan kuudentena vuonna ;-)

Monday, June 05, 2006

Rautasilta


Rautasilta (= iron bridge) over the River Oulu was built at 1886, so it is 120 years old. From the beginning it was a railway bridge but it has been for long for cars, bikes and pedestrians. There is a railway bridge beside.

Rautasilta Oulujoen yli valmistui 1886, joten se on 120 vuotias. Alunperin se oli rautatiesilta mutta on ollut jo pitkään autojen, pyörien ja jalankulkijoiden käytössä. Rautatiesilta on nykyään toisella puolella.

Sunday, June 04, 2006

Railway station - Rautatieasema


Evening train to the north is about to leave.

Iltajuna pohjoiseen on lähdössä.

Saturday, June 03, 2006

Garlic bed - valkosipulipenkki


I have a garlic bed at my mother in law's summer place and despite of cold and wet early summer my garlic flourish. This is a variety which is planted already at late autumn so plants are ready to grow at once the soil is defrost.

Minulla on miehen äidin kesäpaikassa valkosipulipenkki ja huolimatta kylmästä ja märästä alkukesästä valkosipulini kukoistavat. Tämä on lajike joka istutetaan jo syksyllä niin että istukkaat ovat valmiina kasvuun heti kun maa on sula.

Friday, June 02, 2006

Crossroads


My traffic theme continues with this image which should prove that we do have some cars and proper roads in Oulu, despite those are quite rare in my photos ;-)

Thursday, June 01, 2006

DP Theme Day - Car Parking Charges


Some translations: ulos = out, sisään = in, Autosaari = Car Island, avoinna = open, taksat = charges, seuraava = next, jakso = period, veloitus = fee, alkavat = begins, vrk = 24 h

For you who don't want to enlarge the picture, the charge is 1 euro for every starting 50 minutes, max fee is 8 euros for 24 h.